• komponenta bez koje na našoj planeti život ne bi bio moguć
    Voda kao izvor života
  • Voda pokriva preko 70% zemljine površine
    Najdragocjenije prirodno bogatstvo
Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 
Radno vrijeme

Voda

Kao izvor života?

Voda je komponenta bez koje na našoj planeti život ne bi bio moguć. Kako bi se vode očuvale i zaštitile od daljnjeg devastiranja, potrebno je raditi na podizanju ekološke svijesti pojedinca i društva u cjelini, te u tom smislu tragati za sustavnim rješenjima.

Razvijeni svijet je odavno prepoznao činjenicu da čiste vodotoke treba posmatrati isključivo kao potencijal vode za piće, a nikako kao energetski potencijal. Odavno se zna da energija ima alternativu, ali je pitka voda nema.

Opširnije

Misija društva

Misija Odvodnje d.o.o., je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

Vizija društva

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja stalne izobrazbe svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijeloga grada Rovinja, stalnim unapređivanjem održavanja oborinske i fekalne odvodnje građevina, ulica i cesta a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu naših djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

Priključenje na sustav javne odvodnje

Zahtjev za priključak građevine na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Preko priključka na sustav odvodnje smije se upuštati samo sanitarno komunalne vode, odnosno vode koje zadovoljavaju kvalitetu propisanu Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN.br.87/10), a oborinske vode trebaju se odvojiti od sanitarno potrošnih i ispustiti u okolni teren.

Opširnije

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001