Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Tel

(052) 813 230
(052) 813 068
Fax:
(052) 813 005

Email

Tajnica:
Ester Popović
odvodnjarovinj@rovinj.hr


Temeljni podaci

ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/a
DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ – ROVIGNO s.r.l.

Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, pod brojem Tt-13/7130-12

Podaci za plaćanje
IBAN: HR1223800061170003569 - IKB Umag d.d.
OIB: 47873119402
Naziv primatelja: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. za djelatnosti javne odvodnje
Mjesto: Rovinj, 52210, HR
Adresa: Trg na lokvi 3/A

Iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen: 12.952.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Djelatnost: djelatnost javne odvodnje
Šifra djelatnosti: 3700

Matični broj poslovnog subjekta: 4153057
OIB: 47873119402


Kontakt osobe

Ime i prezime Djelatnost Tel Email
Ognjen Pulić, mag. ing. aedif. Direktor 052/ 813 230 / Int. 112 ognjen@rovinj.hr
Igor Marjanović, ing. prom. Voditelj OJ Ispitivanje ispravnosti SJO 052 813 230 / int. 114 igor@rovinj.hr
Danijel Poropat ing.stroj. Voditelj uređaja za pročišćavanje i održavanja 052 813 230 / int. 114 danijel.poropat@rovinj.hr
Franko Jelenić dipl.ing.građ. Stručni suradnik za tehničke poslove 052 813 230 / int. 110 franko.jelenic@rovinj.hr
Anita Blagonić dipl.ing.građ. Stručni suradnik za administrativno-tehničke poslove 052 813 230 / int. 130 anita.blagonic@rovinj.hr

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak 7:00 do 15:00
Utorak - Petak 7:00 do 14:00

ISO Certifikati

ISO9001