U odvodnju otpadnih voda spada javni sustav odvodnje, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, prikupljanje otpadnih voda iz septičkih jama, te održavanje više pumpnih stanica, fekalne i oborinske kanalizacije.

Uz to ovaj dio poduzeća bavi se i administrativnim poslovima glede izdavanja suglasnosti na projektnu dokumentaciju, kao i zaštitom na radu.

Glavni dio poslovanja ovog dijela poduzeća odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže na području grada Rovinja.

Prihod se za prije spomenute usluge ostvaruje kroz cijenu vode - kanalizacioni doprinos, posebne usluge pražnjenja septičkih jama i odštopavanja, naknada za suglasnosti te sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontana i oborinskih kanala.

 

PREGLED REALIZIRANIH INVESTICIJA U ODVODNJI OD 2000. g. DO 2018. g

Godina

  Investicija

Dužina (m)

Vrijednost (kn)

2000

 

Kanalizacijska mreža "Lamanova II - Lacosercio"

150

330.000

2000

 

Kanalizacijski kolektor i mreža "Lamanova II - Potkova"

1.200

2.650.000

2002

 

Kanalizacijska mreža "A. Ferri"

200

355.000

2002

 

Kanalizacijska mreža "Istarska ulica"

220

330.000

2003

 

Kanalizacijski kolektor "Villas - Cuvi"

1.800

3.500.000

2003

 

Kanalizacijska mreže "Kumičića", "Dubrovačka", "Lacosercio", "Zelko"

200

405.000

2003

 

Kanalizacijska mreža "ulica N. Tommaseo"

230

310.000

2003

 

Kanalizacijska mreža "ulica A. Bronzin"

340

745.000

2003

 

Kanalizacijska mreža "ulica V. Spinčića"

220

140.000

2003

 

Kanalizacijska mreža "ulica Lj. Gaja"

30

50.000

2004

 

Kanalizacijska mreža "ulica M. Krleže"

40

70.000

2004

 

Kolektor i rasteretna građevina "Omladinska"

1.200

2.775.000

2004

 

Kanalizacijska mreža "I. Zajca i dio S. Pauletića"

300

370.000

2004

 

Kanalizacijska mreža "dio Istarska ulica"

150

250.000

2005

 

Kanalizacijska mreža "M. Benussi"

250

1.050.000

2005

 

Kolektor "Valdibora - Mirna"

1.300

4.200.000

2005

 

Kanalizacijska mreža "D. Gervaisa-dio V. Spinčića-dio T. Ujevića"

560

1.230.000

2006

 

Kanalizacijska mreža "A. Coane-P. Besenghi-S. Schiavone"

750

1.380.000

2006

 

Kanalizacijska mreža "ul. T. Ujevića"

430

720.000

2006

 

Kanalizacijska mreža "ul. Pećine i dio A. Ferri"

300

400.000

2006

 

Kanalizacijska mreža "dio Istarska ulica"

50

80.000

2006

 

Kanalizacijska mreža "Rotonda Concetta"

305

400.000

2007

 

Kanalizacijska mreža "Štanga I"

3.500

9.550.000

2007

 

Pumpna stanica "Štanga"

0

165.000

2007

 

Kanalizacijska mreža "Žminjska i Balska ulica"

400

700.000

2007

 

Kanalizacijska mreža "M. Balote"

180

400.000

2008

 

Kanalizacijska mreža i rasteretna građevina "V. Švalbe"

370

4.100.000

2008

 

Kanalizacijska mreža "Carera"

360

3.500.000

2008

 

Kanalizacijska mreža "Š. Paje"

185

450.000

2009

 

Kanalizacijska mreža "Bošket"

1.200

2.500.000

2009

 

Kanalizacijska mreža "B. Božić"

200

400.000

2010

 

Fekalna kanalizacija naselja "Carmelo"

1.200

1.940.438

2010

 

Prespajanje ogranaka fekalne kanalizacije na sustav javne odvodnje - Obala V. Nazora

30

49.620

2011

 

Fekalni kolektor "Lacosercio zapad" sa crpnom stanicom Končeta

840

1.007.682

2011

 

Fekalna kanalizacija naselja Lacosercio zapad

780

1.057.773

2011

 

Kanalizacijska mreža ulice Grada Camaiore

160

322.026

2011

 

Kanalizacijska mreža ulice V. Spinčića

160

288.300

2011

 

Fekalni kolektor Monfiorenzo - Štanga sa crpnom stanicom Štanga

1.050

1.549.662

2011

 

Dio kanalizacijskog kolektora naselja Monfiorenzo

200

253.372

2011

 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Concetta

661

1.001.423

2012

 

Crpna stanica Monfiorenzo

0

340.640

2012

 

Fekalni kolektor Gripole - Monfiorenzo faza II

500

699.352

2012

 

Fekalna kanalizacija naselja Lacosercio istok

846

1.399.292

2012

 

Dio kanalizacijskog kolektora naselja Monfiorenzo i tlačni vod

972

818.109

2012

 

Fekalni kolektor Cocaletto - Veštar

1.323

2.095.043

2012

 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Concetta, faza II

424

798.233

2012

 

Fekalna kanalizacija dijela naselja Valbruna II sjever sa CS Valbruna

336

998.191

2012

 

Ogranak fekalna kanalizacija dijela naselja Valbruna II sjever

95

108.000

2013

 

Ogranak fekalne kanalizacije u ulici Vijenac braće Lorenzetto

105

120.000

2013

 

Rekonsatrukcija ogranka fekalne kanalizacije u ulici F. Glavinića

30

53.000

2013

 

Razdvajanju sustava javne odvodnje na Obali V. Nazora

25

30.000

2014

 

Monsena – Mirna kolektor

4.170

          10.514.232

2015

 

Fekalna kanalizacija ul. I.M. Ronjgova

363

486.722

2015

 

Rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacije ul. Drovier

100

100.000

2015

 

Intervencija na sustavu odvodnje u Omladinskoj ulici

130

247.439

2015

 

Izgradnja ogranka fekalne kanalizacije u ul. M. Benussi

36,50

54.494

2015

 

Izvedba spoja ul. I.M. Ronjgova

12

43.947

2016

 

Cocaletto-Monfiorenzo i Lamanova

2.510

5.814.504

2017

 

S. Radića I i II faza, Laste

526

1.085.774

2018.

 

Fekalna kanalizacija naselja Salteria (I faza)

290

391.000

2018.

 

Fekalna kanalizacija naselja Salteria (II faza)

350

485.000

2018.

 

Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj-Rovigno

 

36.000.000

   

- Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

5.500

 

   

- Spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole

3.432

 

   

- Sanitarni kolektor –naselje Gripole

1.160

 

   

- Sanacija kopnenog kolektora

2.600

 

   

- Sanacija obalnog kolektora

960

 

   

- Vakuumska kanalizacija naselja Borik i Bolničko naselje

4.200

 
   

- Tlačni vod Škver

210

 

Ukupno:

52.906,50

113.658.268

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001