Stanje nabave: Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj

4. December 2020.

Javno otvaranje ponuda za predmet nabave "Odvojena nabava za grupu 2 - Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj" bilo je 03.11.2020.g u 12:00h. Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su  pristigle 3 ponude u propisanom roku. Trenutno se odvija faza pregleda i ocijene ponuda od strane stručnog povjerenstva na temelju čega će Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. donijet odluku o odabiru ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu te koji zadovoljava sve uvjete propisane natječajnom dokumentacijom. Opseg radova koji su definirani u natječajnoj dokumentaciji za izgradnju postrojenja su: 1. Projektiranje i svi potrebni istražni i terenski radovi, uključivo ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti za Postrojenje za solarno sušenje mulja o Izrada izmjena i dopuna Idejnog projekta o Provedba svih potrebnih istražnih i terenskih radova - Geodetski radovi i usluge - Geotehnički istražni radovi i usluge o Izrada Glavnih projekata o Izrada svih potrebnih Izvedbenih projekta za građenje o Izrada Projekata izvedenog stanja 2. Građenje Postrojenja za solarno sušenje mulja, uključivo ishođenje uporabnih dozvola o Građenje o Testovi po dovršetku uključivo pokusni rad Postrojenja za solarno sušenje mulja s obukom osoblja Naručitelja za rad s Postrojenjem 3. Otklanjanje nedostataka tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke za Postrojenje za solarno sušenje mulja Ukupno očekivano trajanje izvršenja radova je 35 mjeseci.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

ISO Certifikati

ISO9001