Radovi u Ul. Giuseppe Mazzini uspješno završeni

27. August 2020.

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. u suradnji sa Hrvatskim Telekomom d.d uspješno je završila sanaciju ulice Mazzini u ukupnoj dužini od 90 metara. Sanacija je obuhvaćala zamjenu dotrajale glavne fekalne kanalizacijske cijevi u duljini od 90 metara te kompletnu rekonstrukciju 3 revizijska okna. Sanacija je obuhvatila i 31 priključno okno zajedno sa 77 metara priključne cijevi. U sklopu radova postavljene su i tri glavne cijevi u duljini od 90 metara za potrebe HT-a te priključna cijev do svakog objekta sveukupne duljine 125 metara, također izvedeno je i 5 šahtova za njihove potrebe. Izvedeno je i 400 m2 novog kamenog popločenja kroz punu širinu ulice po uzoru na postojeće.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak 7:00 do 15:00
Utorak - Petak 7:00 do 14:00

ISO Certifikati

ISO9001