Uprava društva

Zaštita okoliša ISO-14001

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

Društvo osigurava trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, održavanje svih objekata i uređaja sustava javne odvodnje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa zajednice u kojoj djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.
Društvo je usmjereno na kontinuirano pružanje izvrsne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja trajne edukacije svih radnika.
Buduće djelovanje društva počiva na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijelog grada Rovinja, stalnim unapređivanjem održavanja oborinske i fekalne odvodnje građevina, ulica i cesta poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti, a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu naših djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika usluga.

          Stoga, Uprava je odredila politiku upravljanja kvalitetom i okolišem tako da:

  • Bude temelj za definiranje i ocjenjivanje ciljeva društva
  • Upućuje na ispunjenje usvojenih zahtjeva, trajno poboljšavanje Sustava upravljanja kvalitetom i okolišem
  • Upućuje na potrebu povećanja zadovoljstva kupaca temeljem kvalitetno i na vrijeme izvedenih poslova i pruženih usluga
  • Ukazuje na potrebu sustavnog pristupa upravljanju, orijentacijom na procese, vođenja na svim razinama, odlučivanja temeljem činjenica, obostrano korisnog odnosa s dobavljačima i partnerima
  • Bude prenesena i razumljiva svim radnicima
  • Bude redovito preispitivana (najmanje jednom godišnje) na Upravinim ocjenama u cilju trajne primjerenosti te revidirana kad je potrebno

 

Opći ciljevi upravljanja kvalitetom i okolišem uz povećanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana podrazumijevaju:

  • razvoj i stalno unapređenje vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa u provođenju naših procesa,
  • osiguranje stalne izobrazbe svih zaposlenih,
  • unapređivanje održavanja oborinske i fekalne odvodnje građevina, ulica i cesta,
  • učiniti prostor u kojemu djelujemo, u segmentu naših djelatnosti, ugodnijim i poželjnijim za život svih zainteresiranih strana.

Opći ciljevi predstavljaju okosnicu za postavljanje godišnjih pojedinačnih ciljeva.

Datoteke: