Temeljni podaci

Temeljni podaci

ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/a
DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ – ROVIGNO s.r.l.

Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, pod brojem Tt-13/7130-12

PODACI ZA PLAĆANJE:

   IBAN:  HR1223800061170003569 – IKB UMAG d.d.
   OIB:  47873119402
   Naziv primatelja:  ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O. ZA DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE
   Mjesto:  ROVINJ, 52210 , HR
   Adresa:  TRG NA LOKVI 3/A


Iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen:
12.952.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Djelatnost: djelatnost javne odvodnje

Šifra djelatnosti: 3700

Matični broj poslovnog subjekta: 4153057
OIB 47873119402