Pregled poslovanja

Pregled poslovanja

Odvodnja otpadnih voda

U odvodnju otpadnih voda spada javni sustav odvodnje, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, prikupljanje otpadnih voda iz septičkih jama, te održavanje više pumpnih stanica, fekalne i oborinske kanalizacije.

Uz to ovaj dio poduzeća bavi se i administrativnim poslovima glede izdavanja suglasnosti na projektnu dokumentaciju, kao i zaštitom na radu.

Glavni dio poslovanja ovog dijela poduzeća odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže na području grada Rovinja.

Prihod se za prije spomenute usluge ostvaruje kroz cijenu vode - kanalizacioni doprinos, posebne usluge pražnjenja septičkih jama i odštopavanja, naknada za suglasnosti te sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontana i oborinskih kanala.

 

 

REALIZIRANE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE (FEKALNA I OBORINSKA) U 2015.g.

Investicija Dužina (m) Vrijednost (kn)
Fekalna kanalizacija Ul. I.M. Ronjgova 363,00 486.722,38 kn
Rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacije Ul. Drovier 100,00 100.000 kn
Intervencija na sustavu odvodnje u Omladinskoj ulici 130,00 247.438,40 kn
Izgradnja ogranka fekalne kanalizacije u Ul. M. Benussi 36,50 m 54.494,00 kn
Izvedba spoja Ul. I.M. Ronjgova 12,00 m 43.946,40 kn
Ukupno: 641,50 m 922.601,18 kn

 

REALIZIRANE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE (FEKALNA I OBORINSKA) U 2014.g.

Investicija Dužina (m) Vrijednost (kn)
Feklni kolektor Monsena - Mirna, faza II 1.481,00 3.637.287 kn
Izgradnja CS Monsena   1.545.180 kn
Oborinska odvodnja Ul. Joakima Rakovca 42 m 17.725 kn
Havarijski ispust CS Monsena 201,00 439.333 kn
Oborinska odvodnja Savičentska ulica 20 m 19.775 kn
Investicije na oborinskoj odvodnji Nova ulica 20 m 20.095 kn
Oborinska odvodnja Ul. Drovier-u izgrdnji 28 m 25.000 kn
Ukupno:   5.704.395 kn

 

REALIZIRANE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKE (FEKALNA I OBORINSKA) MREŽE U PERIODU OD 2000 do 2013 G.

Godina Investicija Dužina (m) Vrijednost (kn)
2000 Kanalizacijska mreža "Lamanova II - Lacosercio" 150,00 330.000 kn
2000 Kanalizacijski kolektor i mreža "Lamanova II - Potkova" 1.200,00 2.650.000 kn
2002 Kanalizacijska mreža "A. Ferri" 200,00 355.000 kn
2002 Kanalizacijska mreža "Istarska ulica" 220,00 330.000 kn
2003 Kanalizacijski kolektor "Villas - Cuvi" 1.800,00 3.500.000 kn
2003 Kanalizacijska mreže "Kumičića", "Dubrovačka", "Lacosercio", "Zelko" 200,00 405.000 kn
2003 Kanalizacijska mreža "ulica N. Tommaseo" 230,00 310.000 kn
2003 Kanalizacijska mreža "ulica A. Bronzin" 340,00 745.000 kn
2003 Kanalizacijska mreža "ulica V. Spinčića" 220,00 140.000 kn
2003 Kanalizacijska mreža "ulica Lj. Gaja" 30,00 50.000 kn
2004 Kanalizacijska mreža "ulica M. Krleže" 40,00 70.000 kn
2004 Kolektor i rasteretna građevina "Omladinska" 1.200,00 2.775.000 kn
2004 Kanalizacijska mreža "I. Zajca i dio S. Pauletića" 300,00 370.000 kn
2004 Kanalizacijska mreža "dio Istarska ulica" 150,00 250.000 kn
2005 Kanalizacijska mreža "M. Benussi" 250,00 1.050.000 kn
2005 Kolektor "Valdibora - Mirna" 1.300,00 4.200.000 kn
2005 Kanalizacijska mreža "D. Gervaisa-dio V. Spinčića-dio T. Ujevića" 560,00 1.230.000 kn
2005 Oborinski kanal u naselju Cocaletto 120,00 200.000 kn
2006 Kanalizacijska mreža "A. Coane-P. Besenghi-S. Schiavone" 750,00 1.380.000 kn
2006 Kanalizacijska mreža "ul. T. Ujevića" 430,00 720.000 kn
2006 Kanalizacijska mreža "ul. Pećine i dio A. Ferri" 300,00 400.000 kn
2006 Kanalizacijska mreža "dio Istarska ulica" 50,00 80.000 kn
2006 Kanalizacijska mreža "Rotonda Končeta" 305,00 400.000 kn
2007 Kanalizacijska mreža "Štanga I" 3.500,00 9.550.000 kn
2007 Pumpna stanica "Štanga"   165.000 kn
2007 Kanalizacijska mreža "Žminjska i Balska ulica" 400,00 700.000 kn
2007 Kanalizacijska mreža "M. Balote" 180,00 400.000 kn
2008 Kanalizacijska mreža i rasteretna građevina "V. Švalbe" 370,00 4.100.000 kn
2008 Kanalizacijska mreža "Carera" 360,00 3.500.000 kn
2008 Kanalizacijska mreža "Š. Paje" 185,00 450.000 kn
2009 Kanalizacijska mreža "Bošket" 1.200,00 2.500.000 kn
2009 Kanalizacijska mreža "B. Božić" 200,00 400.000 kn
2010 Fekalna kanalizacija naselja "Carmelo" 1.200 1.940.438 kn
2010 Prespajanje ogranaka fekalne kanalizacije na sustav javne odvodnje - Obala V. Nazora 30 49.620 kn
2011 Fekalni kolektor "Lacosercio zapad" sa crpnom stanicom Končeta 420 1.007.682 kn
2011 Fekalna kanalizacija naselja Lacosercio zapad 560 1.057.773 kn
2011 Kanalizacijska mreža ulice Grada Camaiore 160 322.026 kn
2011 Kanalizacijska mreža ulice V. Spinčića 160 288.300 kn
2011 Fekalni kolektor Monfiorenzo - Štanga sa crpnom stanicom Štanga 1.050 1.549.662 kn
2011 Dio kanalizacijskog kolektora naselja Monfiorenzo 200 253.372 kn
2011 Fekalna kanalizacija dijela naselja Končeta 661 1.001.423 kn
2012 Crpna stanica Monfiorenzo 0 340.640 kn
2012 Fekalni kolektor Gripole - Monfiorenzo faza II - u izgradnji 500 699.352 kn
2012 Fekalna kanalizacija naselja Lacosercio istok - u izgradnji 846 1.399.292 kn
2012 Dio kanalizacijskog kolektora naselja Monfiorenzo i tlačni vod 972 818.109 kn
2012 Fekalni kolektor Kukaletovica - Veštar - u izgradnji 1.323 2.095.043 kn
2012 Fekalna kanalizacija dijela naselja Končeta - u izgradnji 424 798.233 kn
2012 Fekalna kanalizacija dijela naselja Valbruna II sjever sa CS Valbruna - u izgradnji 336 998.191 kn
2012 Ogranak fekalna kanalizacija dijela naselja Valbruna II sjever 95,00 108.000 kn
2013 Ogranak fekalne kanalizacije u ulici Vijenac F. Lorenzetto 105,00 120.000 kn
2013 Rekonsatrukcija ogranka fekalne kanalizacije u ulici F. Glavinića 30,00 53.000 kn
2013 Razdvajanju sustava javne odvodnje na Obali V. Nazora 25,00 30.000 kn
2014 Monsena – Mirna kolektor 4.170,00 10.514.231,78 kn
2015 Fekalna kanalizacija Ul. I.M. Ronjgova 363,00 486.722,38 kn
2015 Rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacije Ul. Drovier 100,00 100.000,00 kn
2015 Intervencija na sustavu odvodnje u Omladinskoj ulici 130,00 247.438,40 kn
2015 Izgradnja ogranka fekalne kanalizacije u Ul. M. Benussi 36,50 54.494,00 kn
2015 Izvedba spoja Ul. I.M. Ronjgova 12,00 43.946,40 kn
2016 Cocaletto-Monfiorenzo i Lamanova 2.510,00 5.814.504,43 kn
Ukupno:   33.678,50 71.839.284,43 kn

 

REALIZIRANE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKE OBORINSKE MREŽE I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ISTE U PERIODU OD 2000 do 2013 G.

Godina Investicija Dužina (m) Vrijednost (kn)
2000 Kanal u ul.I.M.Ronjgova 30,00 147.000 kn
2000 Kanalizacija u dijelu ul.Motovunske 23,00 63.000 kn
2001 Intervencije na ob.kanalizaciji u Laco Sercio, Trg Driovier 130,00 100.000 kn
2002 Intervencije na ob.kanalizaciji u ul.Vijenal br.Lorenzetto, Centener, ul.Funtana 140,00 155.000 kn
2003 Inv.održ.oborinske kanalizacije ul.E.Kumičića, ul.Dubrovačka, naselje Laco Secio, želj.kolodvor 125,00 212.000 kn
2004 Investicijsko održavanje oborinske kanalizacije 105,00 153.000 kn
2005 Oborinski kanal u naselju Cocaletto 120,00 200.000 kn
2005 Interventni radovi u ul. Centener i ul.E.Zadra   150.000 kn
2006 Kolektor u naselju Laco Sercio 190,00 sufinanciranje Hrvatskim vodama   300.000 kn
2006 Interventni radovi u ul. M.Krleže, Rovinjsko Selo, Lamanova, Centener 100,00 200.000 kn
2006 Izgradnja oborinske kanalizacije u ul.43.ist.divizije 180,00 236.000 kn
2006 Izgradnja kanala u ul.Fažanskoj 200,00 92.000 kn
2007 Intervencije na lokacijama ul.M.Balote. M.Laginje, L.Monti, G.Tartinija, ul.Braće Brajković i Rovinjsko Selo 400,00 750.000 kn
2008 Investicijsko održavanje- Br.Brajković,Vjenac F.Glavnića, Rovijsko Selo i dr. 200,00 568.000 kn
2009 Kolektor i mreža u dijelu naselja Sv.Vid-Valbruna 330,00 1.386.000 kn
2009 Oborinska kanalizacija gospodarske zone Štanga 500,00 800.000 kn
2010 Oborinska kanalizacija dijela naselja "Carmelo" 300 737.689 kn
2013 Fekalni kolektor Monsena - Mirna, faza II - u izgradnji 710,00 1.605.000 kn
Ukupno:   3.593,00 7.854.689 kn

Odvodnja Odvodnja