Obavijesti

Objavljeno: 04.02.2014

Važna obavijest - Novo trgovačko društvo Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.

Novo trgovačko društvo ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. sa sjedištem u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a (MB: 4153057) registrirano je s predmetom poslovanja djelatnosti javne odvodnje.

Predmet: Obavijest o statusnoj promjeni KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. i osnivanju novog trgovačkog društva  ODVODNJA ROVINJ- ROVIGNO d.o.o.

Poštovani,

s ciljem da se poslovanje  KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. iz Rovinja uskladi sa  Zakonom o vodama (Nar.nov. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 ) provedena je reorganizacija i promjena u području obavljanja pojedinih usluga KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. Rovinj. Naime, usklađenjem je bilo potrebno osnivanje novog trgovačkog društva koje će obavljati sve usluge i gospodarenje sustavom javne odvodnje. 

 

Novo trgovačko društvo ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. sa sjedištem u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a (MB: 4153057) registrirano je s predmetom poslovanja djelatnosti javne odvodnje. Društvo je upisano pri Trgovačkom sudu u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, s Rješenjem Tt-13/7130–12 od 30. prosinca 2013. godine, a započelo je s poslovanjem 1. siječnja 2014. godine.

Vas molimo da sva buduća plaćanja za novčane obveze temeljem računa koji će stizati za usluge javne odvodnje, od trenutka kad PROČITATE OVU OBAVIJEST , izvršite u korist novog žiro–računa IBAN HR 12 2380 0061 1700 0356 9  kod Istarske kreditne banke (IKB) Umag.

VAŽNO ZA UPLATE RAČUNA - NOVI ŽIRO RAČUN