Obavijesti

Objavljeno: 28.06.2016

Obavijest korisnicima usluga

Poštovane građanke i građani Rovinja, cijenjeni korisnici usluga,

 

investitor, Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o., i izvođači radova, započeli su  22. travnja 2016. godine s radovima na izgradnji kanalizacijske mreže te ostale infrastrukture u vašem naselju.  Vrijednost ugovorenih radova iznosi  5.814.504,43 kn (bez PDV-a) JA BI STAVILA IZNOS SA PDV-OM, a do današnjeg dana smo realizirali približno 1,5 milijuna kuna radova. Ovaj projekt je od velikog je značaja za naš Rovinj jer je sufinanciran bespovratnim sredstvima EU u visini od 70 % ukupne vrijednosti.

 

Želimo vas informirati o tijeku radova, ponajviše iz razloga što bi svi radovi trebali biti završeni do 20.12.2016. Završavanje radova u zadanom roku vrlo je važno te svi koji su uključeni u radove obavezni su držati se zadanih rokova. Ukoliko se ne bi poštovali rokovi završetka, obračunavaju se penali na sva bespovratna sredstva, što nije u interesu ni Odvodnje Rovinj-Rovigno, ni ostalih izvođača radova, a u konačnici niti Vas, poštovani građani, jer bi to dovelo u pitanje realizaciju daljnjih investicija.

 

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Cocaletto

Do 15. lipnja 2016., kada su obustavljeni radovi zbog turističke sezone, izvedeni su pripremni radovi na izradi kućnih priključaka, radovi na iskopu rova, betoniranju revizinih okana, pripremi posteljice, montaži cijevi, zatrpavanju kanala, pripremi kolničke konstrukcije i asfaltiranja prometnica. Dobavljene su cijevi i spremljene na skladište gradilišta. Montirano je  370 m cijevi kanalizacije od ukupno 1325 m. Do privremene obustave radova izvršeno je 28% radova.

 

 Izgradnja dijela kanalizacijske mreže naselja Monfiorenzo

Do 15. lipnja 2016., kada su obustavljeni radovi zbog turističke sezone, izvedeni su pripremni radovi na izradi kućnih priključaka, radovi na iskopu rova, pripremi posteljice, montaži cijevi, betoniranje revizionih okana, pripremi kolničke konstrukcije, zatrpavanju kanala i asfaltiranju prometnice.  Dobavljene su cijevi i spremljene na skladište gradilišta. Montirano je 270 m cijevi kanalizacije od ukupno 1055 m. Ukupno je izvršeno 26% radova.  

 

Izradnja kompaktne crpne stanice Mirna sa separatorom za odvajanje krutih čestica

U toku je nabava materijala. Na gradilištu nema aktivnosti i momentalno se radovi fizički ne izvode.

 

 

Spojni kolektor sanitarnih otpadnih voda Laco Sercio – Lamanova

Izvedeni su pripremni radovi u dijelu osiguranja profila po pravcu i visini, krčenju raslinja i rušenju suhozida. U tijeku je iskop rova, betonski radovi na revizionim oknima i montaža cijevi. Od monterskog materijala su dobavljene  cijevi kolektora DN 400. Do sada je montirano 250 m cijevi od ukupno 360 m, odnosno 69 % radova. Radovi su nastavljeni još nekoliko dana iza 15.6. kako bi se poravnala trasa i uredio izgled naselja.

 

Svi radovi su prekinuti u skladu s planiranim i to u razdoblju od  15.-20.6.2016.,  te se nastavljaju u rujnu, poslije glavne turističke sezone. Moramo napomenuti da je razdoblje prekinutih radova ukalkulirano u rokove do kada ovaj projekt i radovi na njemu moraju biti završeni.

 

Koristimo ovu priliku da Vam se zahvalimo na iskazanom razumijevanju situacije koja iziskuje prilagodbu i strpljenje na terenu gdje se izvode radovi. Pokazujete izrazito visoku kooperativnost na gradilištima, a Vaša pomoći i savjeti koje nam pružite za vrijeme trajanja radova izrazito su dobrodošli kako bi zajedno postigli što kvalitetnije ciljeve za naš grad.

 

U želji da nastavimo uspješno surađivati, ostajemo Vam na usluzi uz

 

Srdačan pozdrav!

 

Direktor

Marko Paliaga