Novosti

Objavljeno: 20.03.2019

NOVOSTI

Savičentska ulica – zamijenjene su cijevi kanalizacije i vodovoda u punoj duljini ulice zajedno sa kućnim priključcima.