Novosti

30.01.2017

ISO certifikacija u našem poduzeću
Poduzeće ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. je dana 25.01.2017. postalo ponosni vlasnik certifikata ISO 9001:2015 i 14001:2015 norme za sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, odobrene od strane Lloyd's Register Quality Assurance. Nova norma temelji se na rizicima koji prijete poslovanju Dru&
Više >>