Novosti

Objavljeno: 13.05.2014

RADOVI CS MONSENA

Radovi na CS Monsena odvijaju se u skladu sa predviđenom dinamikom. Sve aktivnosti biti će okončane do 1.6.2014. tada će se steći uvjeti za puštanje u pogon crpne stanice ali i priključenje naselja Amarin i Valdaliso na sustav javne odvodnje grada Rovinja.