Novosti

13.05.2014

RADOVI CS MONSENA
Radovi na CS Monsena odvijaju se u skladu sa predviđenom dinamikom. Sve aktivnosti biti će okončane do 1.6.2014. tada će se steći uvjeti za puštanje u pogon crpne stanice ali i priključenje naselja Amarin i Valdaliso na sustav javne odvodnje grada Rovinja.
Više >>

15.05.2014

Sanvincenti - dovršetak radova
 Radnici održavanja poduzeća Odvodnja Rovinj d.o.o. uspješno su okončali investiciju sanacije oborinske odvodnje u ulici Sanvincenti u Rovinju.
Više >>

22.05.2014

CS Monsena novosti
Na CS Monsena izvedeni su građevinski radovi na iskopu i betoniranju objekta, strojarski radovi montaže uređaja i opreme, u tijeku su radovi na montaži elektroinstalacija i automatike. Uz radove na crpnoj stanici izvode se radovi na gradnji havarijskog ispusta
Više >>

22.05.2014

{karaba rekonstrukcija
U sklopu rekonstrukcije staza i oborinske odvodnje u predjelu Škaraba - Cuvi izvršeno je postavljanje kamenih rubnjaka u dužini 200 m
Više >>