Novosti

Objavljeno: 17.01.2014

Joakima Rakovca

Djelatnici održavanja izvode radove na sanaciji dijela ulice Joakima Rakovca, prema SRD Meduza.

U sklopu radova mijenja se dotrajala kanalizacijska cijev u dužuni  od 16 m te se sanira kameno

popločenje,  30 m². Također je izrađeno 9 novih kućnih priključaka na kanalizaciju.