Novosti

15.01.2014

MIRNA MONSENA nastavak radova II faza
Početkom godine nastavljeni su radovi na kolektoru Mirna Monsena u II fazi. Rok izvođenaj radova je 165 kalendarskih dana. Svi radovi odvijaju se po dinamičkom planu i ugovorenim stavkama.
Više >>

17.01.2014

Joakima Rakovca
Djelatnici održavanja izvode radove na sanaciji dijela ulice Joakima Rakovca, prema SRD Meduza
Više >>