Novosti

09.01.2012

Dovršetak radova A. Starčevića
Do kraja 2011. izvršeni su radovi na kanalizaciji u ulici A. Starčevića sa priključenjem svih objekata u toj ulici. Tijekom 2012. nastaviti će se s radovima na pripremi, izvođenju i priključenju dijeLa objekata u ostatku naselja Lacosercio
Više >>

09.01.2012

Dovršetak radova Besenghi
Do kraja 2011., sukladno planu rada i ugovorenim rokovima dovršeni su radovi na izgradnji kanalizacije u dijelu ulice Besenghi.
Više >>

09.01.2012

Radovi Concetta
Tijekom 2012. sukladno planu i ugovorima nastaviti će se s radovima na izgradnji sustava javne odvodnje u naselju Concetta. Plan je Komunalnog servisa ovo naselje kompletno zaokružiti sa javnom odvodnjom do kraja ove godine.
Više >>

09.01.2012

Radovi ŽUC
Dio radova na županijskoj cesti GRIPOLI- Štanga dovršen je do kraja 2012. Završni sloj biti će dovršen do proljeća ove godine
Više >>

10.01.2012

Važna obavijest !!
Komunalni servis d.o.o. obavještava sve sudionike u prometu, da će se u vremenskom periodu od 11. siječnja 2012.g. do 01. ožujka 2012. izvoditi radovi na izgradnji sustava javne odvodnje otpadnih voda na dionici županijske ceste ŽC 5096, dionica kroz grad Rovinj u predjelu Gripole &ndash
Više >>

19.01.2012

Izgradnja kolektora Štanga-Gripoli
U 2012. uspješno su nastavljeni radovi na izgradnji glavnog kolektora otpadnih voda za naselja Gripoli i Monfiorenzo. Na predmetni kolektor u budućnosti će se spojiti i naselje Rovinjsko Selo. Radovi teku po planu i ugovornim rokovima. Očekivani završetak radova je za cca 60 dana.
Više >>