Novosti

Objavljeno: 29.03.2018

Stanje napretka na gradilištima

  • Radovi izvedeni u 4. tjednu ožujka 2018. godine

Spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole

Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvodili su se na tri pozicije. Ukupna duljina izvedenih radova je 110 m. Istovremeno se izvode i reviziona okna.

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Komponenta „C“ – izvedeni su radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova u predjelu Vičani. Ukupno je položeno 91 m cijevi. Istovremeno se izvodi iskop i izrada kućnih priključaka.

Komponenta „A“ – izvedeni su radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova u dijelu ulice Župani u ukupnoj duljini od 61 m. Od toga je položeno 35 m cijevi. Istovremeno se izvode radovi na iskopu i izradi kućnih priključaka, te izradi revizionih okana.

Sanitarni kolektor – naselje Gripole

U naselju Gripole izvedeni su radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova na kolektoru K-1 u duljini od 46 m.

Sanacija kopnenog kolektora

Sanirano je jedno reviziono okno, te je preostalo još 6 komada.

Sanacija obalnog kolektora

Sanirana je dionica cjevovoda u preostalom dijelu ulice Obala Vladimira Nazora u duljini od 129 m, te je sanirano još jedno reviziono okno.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izveden je iskop rova u dijelu oko Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr.Martin Horvat u duljini od 10 m.