Novosti

Objavljeno: 13.10.2017

ROVINJSKO SELO I GRIPOLE - NOVOSTI

Radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole napreduju predviđenom dinamikom. Do sada je ugrađeno 120 m'cijevi i očišćeno 1000 m trase.