Novosti

Objavljeno: 04.08.2017

Novosti - ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela odluku o proglašenju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013. Godine, odmah po donošenju zakona  prijavili smo EU projekt Rovinj za proglašenje strateškim investicijskim projektom RH. 2016. godine uvršteni smo od strane Vlade RH na listu strateških projekata Republike Hrvatske. Nakon toga formirana je operativna skupina koja je održala dvije sjednice.

 

Rovinjski europski projekt uključuje izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda MBR tehnologije kapaciteta 63 000 ES, 24 km nove kanalizacijske mreže, naselja Rovinjsko Selo, Gripole, Borik, Bolničko naselje i Valsavie. U okviru projekta izgraditi će se 700 novih priključaka na sustav javne odvodnje kojima na sustav priključujemo oko 2000 stanovnika. Izgraditi će se 7 novih crpnih stanica, sanirati će se metodom bez iskopa 3,5 km dotrajalih glavnih kolektora i nabaviti nova specijalna vozila za održavanje sustava javne odvodnje.

 

Ukupna vrijednost investicije je 223.862,848 kn bez PDV-a. Od navedenog iznosa 160.585,512 kn financira Europska unija putem kohezijskih fondova. Ugovori o dodjeli sredstava potpisani su 2016. godine. Tijekom 2016. godine  raspisani su natječaji za radove, usluge i nabavu opreme. Tijekom travnja 2017. ugovorili smo izgradnju kanalizacijske mreže, vrijednost ugovora je cca 68.000.000,00 kn. Sa radovima se nije počelo iako je bilo planirano zbog žalbenih postupaka na javnoj nabavi usluga nadzora i upravljanja projektom. Osim navedenog ugovoreni su radovi na uslugama vidljivosti koji se odvijaju planiranom dinamikom i isporuke specijalnih vozila u okviru koje je prošli tjedan isporučen zadnji kamion. Rok za dovršetak kompletnog projekta je prosinac 2019. godine.

 

Prema Zakonu o strateškim investicijama svi postupci vezani uz pripremu i provedbu strateškog projekta i obradu urednih zahtjeva smatraju se hitnima. Sva mišljenja i sve upravne akte središnja su tijela državne uprave, pravne osobe ili upravna tijela nadležna za njihovo izdavanje dužna izdati u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva.

 

Ono što je nama najvažnije s obzirom na puno izgubljenog vremena na žalbama javne nabave, žalbeni postupci koji se vode sukladno propisu kojim se uređuje područje javne nabave a povezani su s provedbom strateških projekata smatraju se hitnima.