Novosti

Objavljeno: 31.08.2017

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE - AGLOMERACIJA ROVINJ

ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. je u travnju 2016. godine objavila javno nadmetanje za radove izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. U travnju 2017. godine, nakon uspješne provedbe javnog nadmetanja ugovoreni su predmetni radovi  za zajednicom ponuditelja GP KRK d.d.. S. Radića  i RIKO d.o.o., Bizjanova 2, Ljubljana, Slovenija. Vrijednost ugovora je cca 69.000.000,00 kn. Predmet ugovora je izgradnja kanalizacijske mreže Rovinjskog Sela, spojnog kolektora Rovinj – Rovinjsko Selo, naselja Gripole, Borik, Valsavie i Bolničkog naselja te rekonstrukcije bez kopanja glavnog obalnog i glavnog kopnenog kolektora. Ovim ugovorom izgraditi će se oko 24 km nove kanalizacijske mreže, 7 novih crpnih stanica i rekonstruirati  oko 3,5 km glavnih kolektora metodom bez kopanja i dvije glavne crpne stanice. Ugovor je dio EU projekta Rovinj, 72 % financira se bespovratnim sredstvima EU.

 

Investicija je bila spremna za početak radova u svibnju 2017. Godine, planiralo se i izvođenje glavnog kolektora Rovinj – Rovinjsko Selo tijekom ljeta budući da je trasa planirana izvan prometnice i ne utječe na odvijanje prometa.

 

Međutim sa radovima se nije moglo započeti zbog nedovršenog postupka javnog nadmetanja za stručni nadzor iako je nadmetanje objavljeno prije godinu dana, zajedno sa izgradnjom. Najviše se vremena izgubilo zbog žalbi na odluke o odabiru, ukupno tri. Prošli tjedan je na sreću ta priča okončana budući da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave riješenjem odbila zadnju žalbu i samim tim omogućila Odvodnji Rovinj ugovaranje poslova stručnog nadzora i što je najvažnije početak samih radova. Radovi započinju 18.rujna2017. i trajati će dvije godine sa prekidom tijekom turističkih sezona.