Novosti

Objavljeno: 21.11.2018

IZGRADNJA DIJELA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U NASELJU SALTERIA

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o kao Naručitelj radova provodila je radove na izgradnji dijela sustava javne odvodnje u naselju Salteria u dvije faze. Izvođenje radova preuzela je tvrtka  Benčić d.o.o. iz Rovinja, dok je u svojstvu Nadzora bila tvrtka  Fluming d.o.o. iz Rijeke.  U prvoj fazi radova, započetoj  u prosincu 2017. godine i završenoj u veljači 2018. godine, izvedeno je 285 m kolektora sanitarne kanalizacije. U drugoj fazi radova, koja je trajala od rujna do studenog 2018. godine, izvedeno je još 298 m kolektora, te je ukupna dužina svih dovršenih radova 583 m. Istovremeno su se izvodili i kućni priključci, a nakon dovršetka radova asfaltirane su sve površine na kolektorima  na kojima su se radovi izvodili.