Novosti

Objavljeno: 30.06.2017

Dovršetak radova - ulica Laste

Dovršena je izgradnja fekalne kanalizacije ulice Laste U Rovinju. Izgrađeno je cca 200 m kanalizacijske mreže. Asfaltirane ceste i javne površine su se uredile i vratile u prvobitno stanje. Objektima koji gravitiraju ulici omogućen je priključak na sustav javne odvodnje. Vrijednost invesicije je 400.000,00 kn