Novosti

Objavljeno: 13.05.2019

Radovi na izgradnji kanalizacije u Boriku, Bolničkom naselju i Rovinjskom Selu

Radovi na izgradnji kanalizacije u Boriku, Bolničkom naselju i Rovinjskom Selu  odvijaju se usprkos lošem vremenu kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi. Osim radova na kanalizacijskoj mreži, izvode se i radovi na instalaciji optičkih kablova i vodovodne mreže. Nakon dovršetka svih radova, ubrzano će se krenuti  sa pripremom za asfaltiranje preostalih dijelova Borika i Rovinjskog Sela.