Javna nabava

08.05.2018

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Poziv za prethodno savjetovanje sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi dostupan je na stranicama EOJN : https://eojn.nn.hr
Više >>

21.05.2018

OBAVIJEST - JAVNA NABAVA GORIVA
Naručitelj
Više >>