Javna nabava

28.11.2018

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Poziv za prethodno savjetovanje sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi dostupan je na stranicama EOJN : https://eojn.nn.hr
Više >>