Javna nabava

Objavljeno: 03.05.2017

Javna nabava goriva

Naručitelj :  ODVODNJA ROVINJ -ROVIGNO  d.o.o.  Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a

Predmet nabave: Javna nabava goriva.

 

Broj objave: 2017/S 0F2-0008076

 

Datum slanja: 27.4.2017

Datum objave: 28.4.2017
Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta dokumenta: Nabava robe.

Rok za dostavu ponuda:  do 18. svibnja  2017.g.  u 12:00 sati.

 

Zakon: Zakon o javnoj nabavi  (Nar.nov. br. 120/16 ) i s njim povezani propisi

Obavijest o nabavi i Dokumentacija o nabavi dostupna su na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr